Ett reseföretag med 95 år i branschen

Resevillkor

Anmälningsavgift:
Om inget annat meddelas vid bokning tas en anmälningsavgift ut enligt följande:
1-dagsresor - 250 kr/person
Resor med reslängd om 2 dagar eller mer - 500 kr/person
För teater och musik-resor är evenemangsbiljettens pris lika med anmälningsavgiften. Denna avgift är ej återbetalningsbar vid en eventuell avbokning.
Anmälningsavgiften betalas senast 8 dagar efter tillsänt inbetalningskort.
Anmälningsavgiften är en delbetalning på resans totala pris och således ingen avgift som tillkommer.
Anmälan är bindande för Buss Persson AB först när avgiften erlagts. Postens resp. bankens kvitto gäller som vårt. I och med erlagd anmälningsavgift godtar resenären de resevillkor som arrangören tillämpar.

Slutbetalning:
Slutbetalningen sker senast 21 dagar innan avresa om inget annat anges.

Avbeställningskostnader:
Mer än 30 dagar före avresa – 10% av resans pris
30-15 dagar före avresa – 25% av resans pris
14 dagar - 72 timmar – 50% av resans pris
Inom 72 timmar före avresa - 100% av resans pris
Observera att biljetter till t ex teater och konserter ej återtages vid avbokning. Resan är bindande vid erlagd anmälningsavgift.

Om den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att betala ett enkelrumstillägg för att ha kvar bokad inkvartering. 

Avbeställningsskydd:

Buss Persson AB har inget eget avbeställningsskydd men är återförsäljare av ERV:s avbeställningsförsäkringar och reseförsäkringar.

Resegaranti:
Vi har hos kammarkollegiet ställt den garanti lagen fastställt. Det innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.

Övrigt:
Buss Persson AB förbehåller sig rätten att ställa in resa vid för lågt antal deltagare. Detta meddelas i god tid innan avresa.

» Läs alla våra allmänna och särskilda resevillkor (PDF-fil)